Národní kulturní památka v srdci Národního parku Podyjí

Nový Hrádek nechal vybudovat moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský krátce po roce 1358. V patnáctém a šestnáctém století došlo k zesílení obranného systému a na předsunuté pozici ke vzniku nového, tzv. mladšího hradu. V roce 1645 byl dobyt a částečně pobořen Švédy. 

V devatenáctém století upravili Mniszkové jako noví vlastníci jeho přední část pro lovecké a výletní pobyty. Před 2. světovou válkou hrad sloužil jako noclehárna Klubu českých turistů, po válce byl součástí tzv. zakázaného pásma. Dnes je zpřístupněn veřejnosti jako národní kulturní památka obklopená jedinečnou přírodou Národního parku Podyjí.

Více o hradu

 


Zprávy

Podzimní návštěvní doba Nového Hrádku

24. 8. 2016

Nový Hrádek u Lukova bude otevřen po celé září denně (včetně pondělí) od 10 do 16 hodin. V říjnu bude přístupný o víkendech a také v den státního svátku 28. října, ve všedních dnech umožníme prohlídku větším skupinám nad 10 osob, pouze ale po předchozím ohlášení a po domluvě se správou zříceniny (novyhradek@npu.cz, mobil: 778 719 168).

Pozorování vzácných užovek stromových

1. 6. 2016

Mimořádnou příležitost zahlédnout vzácnou užovku stromovou mají v těchto dnech návštěvníci Nového Hrádku u Lukova. Období na přelomu května a června bývá obvyklou dobou rozmnožování a zvýšené aktivity těchto kriticky ohrožených plazů. Zřícenina v lesích národního parku Podyjí patří k místům, kde užovky nachází vhodné úkryty ve zdech a křovinách, dostatek potravy i klidná místa k vyhřívání na korunách hradebních zdí. Při troše štěstí je možné v těchto dnech vzácného hada na zřícenině pozorovat během prohlídky.

Vzpomínka na znojemské skauty

9. 5. 2016

Druhou květnovou neděli se u pamětní desky na nádvoří Nového Hrádku konal tradiční vzpomínkový akt Junáku Znojmo. Skauti uctili památku osmi členů 14. oddílu, kteří před II. světovou válkou navštěvovali Hrádek i blízkou osadu „Aljaška“, osud jim však nedopřál se do těchto míst po válce opět vrátit. Pamětní deska byla na nádvoří hradu umístěna v roce 1947, při této příležitosti vyšla také publikace „Nezapomeneme“, která přibližuje jednotlivé osudy.

Tipy na výlet